domingo, 4 de noviembre de 2012

Treurer inunda la prensa alemana


En las últimas semanas multitud de publicaciones en Alemania y Austria hablan de nosotros, desde periódicos nacionales de gran tirada a diversas publicaciones locales. En ellos se destaca la labor de los productores de aceite y de vino, como una imagen diferente de Mallorca, que atrae turismo de calidad a las islas Baleares.


jueves, 1 de noviembre de 2012

Recollida en verd / Recogida antes del envero

Sa tafona de Sant Bartomeu de Sóller no fa molt de dies que va obrir, encara no tenen molta feina, perquè hi ha pocs agricultors que hagin començat a recollir oliva. A Mallorca, ses olives pengen de ses branques d'olivera i encara són verdes.


Noltros som ben conscients de què recollint amb sa majoria d'oliva verda s'obté una quantitat d'oli inferior: s'oli se "fabrica" dins es fruit poc a poc, va augmentant quan comença a tornar morada, i és màxim quan s'oliva ha madurat completament i torna negra.

A Treurer som dels primers. Com així, idò, recollim tan prest? 

Es moment de sa recollida determina ses propietats des producte final. Noltros preferim obtenir una quantitat menor d'oli, perquè aquest oli recollit en verd és més intens: ses aromes i sabors inunden es paladar amb una força característica, i eleva i potencia qualsevol aliment sense pertorbar-li els sabors propis.

Així garantim un producte d'extrema qualitat, valorat pels més experts.


La almazara de Sant Bartomeu de Sóller hace poco que abrió, y todavía no tienen mucho trabajo, porque hay pocos agricultores que hayan empezado a recoger aceituna. En Mallorca, las olivas cuelgan de las ramas de los olivos y aun no han madurado.

Nosotros somos muy conscientes de que recogiendo antes del envero se obtiene una cantidad de aceite inferior: el aceite se "fabrica" dentro del fruto poco a poco, va aumentando cuando empieza a volverse morada, y es máximo cuando la aceituna ha madurado y se vuelve negra.

En Treurer somos de los primeros. Entonces, ¿por qué recogemos tan pronto?


El momento de la recogida determina las propiedades del producto final. Nosotros preferimos obtener una cantidad menor de aceite, porque este aceite recogido antes del envero es más intenso: los aromas y sabores inundan el paladar con una fuerza característica, y eleva y potencia cualquier alimento sin perturbar sus sabores propios.

Así garantizamos un producto de extrema calidad, valorado por los más expertos.